Tilbake

Likemannsarbeid i NAAF

Mange forteller at de får god hjelp og støtte fra likemenn som har vært i samme livssituasjon. Det gjør ofte godt å snakke med en som vet hvor skoen trykker.

likemannsarbeid i NAAF

En likemann er en person som selv har erfart, eller noen i nærmeste familie har, astma, allergi, kols eller annen overfølsomhet. Norges Astma og Allergiforbund har satt denne tjenesten i system. Alle er velkommen til å kontakte en likemann dersom en trenger noen å snakke med.

Mange føler seg alene med sykdommen, og setter enormt pris på kontakten med en likesinnet som har nogenlunde samme erfaring og som tar deg på alvor. I en likemannssamtale er vanlig å snakke om sykdommen generellt. Mange synes det er vanskelig å takle den første tiden med sykdom, enten det gjelder en selv eller en har egne barn med sykdom. Du kan få tips om rettigheter i tillegg til råd og hjelp når det gjelder attføring og arbeid. Likemannen har selfølgelig taushetsplikt.                                         

En likemann er ikke en profesjonell hjelper, og skal ikke erstatte, men supplere det profesjonelle hjelpeapparatet. Helsepersonell gir diagnoser mens en likemann fra NAAF har erfaring og kan gi deg "en god samtale".

Ta kontakt !
Det finnes likemenn i de fleste fylker. Du finner en oversikt over likemennene i ditt distrikt på NAAF sine hjemmesider.

NAAF

 

  

 

 

 

Allergikokken AS. Hilde Brenne Rugås, Øvre Stokkavei 19, 4023 Stavanger. Tlf 926 66 486 hilde.rugaas@gmail.com