Tilbake

3 barn av 100 har glutenintoleranse

Dette sier den svenske barnelegen Lars Danielsson.  Cøliaki har tidligere blitt sett på som en uvanlig barnesykdom, men nye funn peker snarere mot at den er å regne som en folkesykdom. Danielsson jobber med en svensk undersøkelse, Isbergundersøkelsen, der man har kommet frem til en del interessante resultat. 

barnelege Lars Danielsson

Lars Danielsson, barnelege

Et av målene med undersøkelsen har vært å oppdage hvor mange som har glutenintoleranse uten å vite om det. En blodprøve gir den første indikasjon på at man reagerer på gluten. For å kunne stille en sikker diagnose tar deretter legene en såkalt biopsi som er en prøve fra tynntarmen.

-Mange av de barna som ikke kjente til sykdommen sin, anså seg å være symptomfrie når vi tok prøver på dem. men når vi gjorde en oppfølging etter at de har fått en diagnose og begynt å spise glutenfri kost, så kom det fram at de følte seg mye bedre enn tidligere. Sykdommen kan hos enkelte være så diskret at man ikke tenker på den. Dessuten blir jo dette normaltilstanden når man ikke har noe å sammenligne seg med. Dette sier barnelege Danielsson.

Etter sykdommer som astma og allergi er cøliaki den vanligste sykdommen hos barn. Dette er interessante resultat ettersom man på 70 tallet anså cøliaki som uvanlig. Man mente at ett barn per tusen hadde glutenintoleranse.

Glutenintoleranse er en sykdom som gir skader på tynntarmen, og som varierer i alvorlighetsgrad. En del barn har diskrete forandringer i tarmkanalen, men tydelige plager som løs mage, luft i magen og dårlig vekst. Andre kan ha store forandringer i tynntarmen, men uten å ha særlige symptom.

Les mer hos Allt om barn

Allergikokken AS. Hilde Brenne Rugås, Øvre Stokkavei 19, 4023 Stavanger. Tlf 926 66 486 hilde.rugaas@gmail.com