Hva er proteinintoleranse

proteinintoleranse_Allergikokken


Proteinintoleranse innebærer at enkelte proteiner fra mat kan fremkalle sykdom. Dette gjelder f.eks kasein (i melk) og gluten(i mel), fordi kroppen har for lite av de enzymene som bryter ned proteinene.

Personlighetsforstyrrelser/ADHD
Det finnes i dag forskningsresultater som viser at proteiner i melk og gluten spiller er rolle i utviklingen av symptomer ved autisme, schizofreni og depresjoner. Når proteiner fra mat fordøyes, dannes det peptider. Det er gjort studier som viser at slike peptider også kan være av betydning ved hyperaktivitet (ADHD). Nyere forskning setter også utslett, migrene, spiseforstyrrelser og psoriasis i sammenheng med proteinintoleranse.

Kasein og glutenfri diett
Peptider som stammer fra kasein og gluten, kan ved hjelp av følsomme analysemetoder, påvises i urin. Hvis disse stoffene finnes i større mengder enn normalt, er det gode holdepunkter for at en diett (kasein-og glutenfri) kan føre til merkbare positive endringer.

Tester og analyser
Analysene utføres av firma NeuroZym i Snåsa i samarbeid med overlege K.L. Reichelt på Rikshospitalet. Analysene må rekvireres av lege, psykolog eller annen ansvarlig terapaut på eget rekvisisjonsskjema fra NeuroZym. Testen benyttes til å vurdere om det foreligger intoleranse mot proteiner, og om diett bør forsøkes. Også andre tester viser andre former for proteinintoleranse.
(ref.NPIF)

Les mer på proteinintoleraseforeningens hjemmeside.

 

Allergikokken AS. Hilde Brenne Rugås, Øvre Stokkavei 19, 4023 Stavanger. Tlf 926 66 486 hilde.rugaas@gmail.com